به گزارش دریافتی دوشنبه ایرنا از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مصیب امیری افزود:
اقداماتی که در قالب این طرح توسعه انجام شد شامل، تکمیل مجتمع خدماتی، بهداشتی، رفاهی، تکمیل حصار کشی محوطه، اجرای تک لبه برای کانال عبور آب دورمحوطه این مجموعه تاریخی و تسطیح و زیر سازی برای احداث پارکینگ است.
وی بیان کرد: گسترش زیرساخت های گردشگری، موجب اقامت بیشتر و همچنین رضایتمندی گردشگران می شود و افزون بر این توسعه گردشگری پایدار را به دنبال دارد.
نقش رستم، مجموعه‌ای باستانی است که در روستای زنگی‌آباد در شمال شهرستان مرودشت استان فارس قرار دارد. این مجموعه، تاریخ کهن سه دوره ایران باستان را در حافظه خود به یادگار دارد.
در مجموعه نقش رستم از نقوش ایلامی‌ گرفته تا آرامگاه پادشاهان هخامنشی و نقوش برجسته پادشاهان ساسانی به یادگار مانده است. آرامگاه خشایارشا، داریوش اول، اردشیر اول و داریوش دوم در این مجموعه قرار دارد.
همچنین رو به روی این آرامگاه ها، بنای مکعب شکلی مشاهده می شود که متعلق به دوران هخامنشیان است و به نام کعبه زرتشت شناخته می شود.
نخستین پادشاهان ساسانی نیز که از پارس برخاستند به عنوان علاقه به زادگاه خویش و برای بزرگداشت مراسمی چون کسب قدرت و یا پیروزی بر دشمن، نقوشی از جمله نقش برجسته ناتمام تاجگذاری نرسه، پیروزی بهرام دوم، پیروزی شاپور اول بر امپراتوران روم، آذرنرسه یا شاپور دوم، بهرام دوم و اردشیر اول را در دامنه این کوه به یادگار گذاشته اند.
مجموعه تاریخی نقش رستم در فاصله 65 کیلومتری شمال شیراز قرار دارد.
7368 /6118
دریافت خبر: حمیدرضا خلیقی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازیانتهای پیام /*


اتمام طرح توسعه زیر ساخت های گردشگری مجموعه باستانی نقش رستم

پاسخ دهید