به گزارش ایرنا، «محمد خدادی » مدیر عامل ایرنا و «لطفی العرفاوی » همتای تونسی وی روز جمعه این یادداشت تفاهم همکاری را در پایتخت تونس به امضا رساندند.
بر اساس این تفاهم نامه، دو خبرگزاری در خصوص تبادل مستقیم اخبار به زبان های عربی، انگلیسی و فرانسه، تبادل عکس، فیلم های خبری ، گزارش تحلیلی، برگزاری نمایشگاه مشترک عکس در تهران و تونس و برگزاری دوره های آموزشی مشترک برای خبرنگاران با هم همکاری می کنند.
مدیران دو خبرگزاری پس از امضای این یادداشت تفاهم، بر ضرورت همکاری در مجامع خبری بین المللی نیز تاکید کردند .
خدادی و العرفاوی همچنین خاطر نشان کردند که برای انعکاس صحیح تحولات دو کشور برای مردم، مقام ها و رسانه ها، استفاده از منابع خبری اصلی و بی واسطه هر کشور ضروری است.
مدیر عامل خبرگزاری ایرنا بنابر دعوت رسمی مدیر عامل خبرگزاری رسمی تونس به این کشور سفر کرده است.
خاورم **2041*شبس*1488 *خبرنگار:سید شاهپور حسینی*انتشار دهنده: عزیز موسو یانتهای پیام /*


ایرنا و خبرگزاری رسمی تونس برای تبادل مستقیم خبر،یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

پاسخ دهید