به گزارش روز یکشنبه خبرنگار فرهنگی ایرنا از بنیاد ملی بازی‌ های رایانه‌ ای، خانه بازی سازان محلی خواهد بود برای تجمع بازی‌ سازان اعم از حقوقی و حقیقی تا بتوانند صدای خود را به صورت یکپارچه و هدفمند به گوش مسئولان رسانده و پیگیر مطالبات خود باشند.
با آنکه پیشنهاد تشکیل خانه بازی سازان از سوی بنیاد ملی بازی های رایانه ‌ای برای نظارت بر نحوه هزینه ‌کرد درآمد حاصل از عوارض فروش بازی‌ های خارجی مطرح شد، اما این بنیاد هیچ نقشی در نحوه مدیریت و اعضای آن نخواهد داشت اما از تشکیل و قدرت گرفتن آن استقبال می‌ کند.
برای تشکیل خانه بازی سازان ابتدا هیات موسسی از بازی سازان مطرح و شناخته شده ایجاد می ‌شود و این هیات موسس کارهای قانونی ثبت و همچنین نگارش اساس‌نامه را انجام می ‌دهد.
پس از آن فراخوان عضویت در خانه بازی سازان منتشر شده و بازی سازان با عضویت در این تشکل، در انتخابات شرکت کرده و هیات مدیره را انتخاب می‌ کنند و پس از انتخابات اعضای هیات موسس دیگر نقشی در این تشکل نخواهند داشت مگر آنکه در انتخابات رای بیاورند.
از آنجا که درآمد حاصل از عوارض فروش بازی ‌های خارجی از بودجه‌ سالانه بنیاد ملی بازی ‌های رایانه ‌ای منفک بوده و قرار است صرف حمایت ‌های زیرساختی از بازی ‌سازان شود، «خانه بازی سازان» در صورت تشکیل می ‌تواند ناظر بر هزینه‌ کرد این درآمد باشد تا کاملا در راستای بهبود صنعت بازی سازی کشور هزینه شود.
طبق آمار بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، بیش از 23 میلیون نفر در ایران به بازی‌های رایانه‌ای مشغول هستند و به‌صورت متوسط بیش از یک ساعت از وقت شبانه روز خود را صرف آن می‌کنند.
کاربران ایرانی به‌طور متوسط روزانه 79 دقیقه، صرف بازی‌های رایانه‌ای می کنند که 65 درصد از این زمان، مربوط به استفاده کاربران از بازی های موجود در گوشی تلفن های همراه آنهاست.
فراهنگ**9338**1055
خبرنگار:صدیقه بهارلو**انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای نقشی در مدیریت خانه بازی‌سازان نخواهد داشت

پاسخ دهید