به گزارش ایرنا ، مشکل ساختمان های بدون سند و مدرکی که به عنوان مدرسه در شهرستان قرچک ساخته شد و با شکایت افراد مختلف ، از حوزه آموزش خارج شد، معضلی است که سال هاست گریبان آموزش و پرورش قرچک را گرفته و باعث شده تا با حکم قضایی، چند مدرسه قلع و قمع شود.
پس از آن که دو مدرسه قدیمی قرچک با حکم قضایی از اختیار آموزش و پرورش خارج شد، این بار نوبت به ساختمان اداری آموزش و پرورش قرچک رسید تا با حکم قضایی این ساختمان نیز به مالک اصلی خود بازگردد.
این که چگونه می توان بدون سند و مدرک ، در زمینی که به اشخاص حقیقی اختصاص دارد ، مدرسه ای چند هزار مترمربعی احداث کرد ، به معمایی لاینحل در قرچک تبدیل شده ولی مهم این است که اگر مسئولان شهرستان قرچک نتوانند رضایت مالک جدید ساختمان اداری آموزش و پرورش را جلب کنند، این بار قلع و قمع سراغ این ساختمان قدیمی می آید که در گذشته یکی از مدارس قرچک بود.
مدیر آموزش و پرورش قرچک در این رابطه به خبرنگار ایرنا گفت: مسأله قلع و قمع مدارس و ساختمان اداری آموزش و پرورش قرچک، مشکلی است که مسئولان شهرستان در حال رفع آن بوده و به نتایج قابل قبولی نیز دست پیدا کردند.
مهدی نیکبخت افزود: مالک ساختمان اداری آموزش و پرورش قرچک ، تمایل به مذاکره با مسئولان و رسیدن به راه حل منطقی است و می توان با پرداخت قیمت زمین، رضایت وی را جلب کرد.
وی گفت: حدود سه چهارم از مبلغ مورد نظر مالک تأمین شده و به زودی توافق نهایی حاصل می شود.
وی به ارزش زمین ساختمان اداری آموزش و پرورش قرچک اشاره ای نکرد.
نیکبخت گفت : با مالکین زمین دو مدرسه ای که طی سال های اخیر با حکم از اختیار آموزش و پرورش خارج شده اند نیز توافقاتی صورت گرفته که در صورت نهایی شدن، این دو مدرسه نیز به حوزه آموزشی شهرستان قرچک باز می گردد.
بیش از 49 هزار دانش آموز در مدارس قرچک مشغول به تحصیل می باشند.
قرچک با 270 هزار نفر جمعیت در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران واقع شده است.
خبرنگار: سید حسن میری**انتشار: محمد آجورلو
تهرام/7254//1348انتهای پیام /*


حکم قلع و قمع این بار به ساختمان اداری آموزش و پرورش قرچک رسید

پاسخ دهید