اولین جشنواره شعر حریم و حرم (دفاع مقدس و مدافعان حرم) در ساعت 8 صبح امروز در سالن همایش ستارگان برگزار می شود.
همایش تدوین و بررسی برنامه عملیاتی ارتقاء سلامت کارکنان در ساعت 9:30 روز یکشنبه در سالن کنفرانس طبقه دوم مرکز بهداشت دایر است.
نشست خبری مدیر کل پست استان مرکزی در ساعت ۱۰ در سالن جلسات اداره کل پست استان دایر است.
همایش همیاران پلیس در ساعت ۹:۳۰ در کانون امام خمینی (ره) نیز از دیگر رویدادهای خبری امروز استان مرکزی است.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را روز قبل از طریق شماره تلفن 33663330 و 33664925 به خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع دهند و یا به شماره نمابر 33662220ارسال کنند.
مشروح این رویدادهای خبری و اخبار متنوع دیگر، روز جاری بر روی سایت ایرنا استان به آدرس http://www.irna.ir/markazi منتشر خواهد شد.
7114/3075/خبرنگار: شیما کریمی *** انتشاردهنده: حسین مهدی زادهانتهای پیام /*


رویدادهایی که روز شانزدهم مهر ماه در استان مرکزی خبری می شوند

پاسخ دهید