*** میزگرد تخصصی امور اراضی با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، مدیر کل منابع طبیعی و امور آبخیزداری این استان، جمعی از کارشناسان امور اراضی استان به مناسبت هفت بهمن روز امور اراضی ساعت 9 تشکیل می شود.

*** جلسه کمیته پایش بهبود فضای کسب و کار استان ساعت 9 در سالن جلسات مجموعه آبیاران برگزار می شود.

*** اولین کارگاه تبیین حافظه جهانی و چگونگی معرفی آثار ویژه مدیران دستگاه های مرتبط ساعت 9 در سال جلسات مجموعه شهدای استانداری برگزار می شود.

*** جلسه ستاد تسهیل و رونق تولید استان، ساعت 10 در سالن جلسات شهدای استانداری تشکل می شود.
دستگاه های اجرایی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و عمومی می توانند برنامه های خبری روزانه خود را تا یک روز قبل از برگزاری، از طریق شماره تلفن 34227800 و 34229222 و 34210771 برای خبرنگاران ایرنا در مرکز استان اطلاع و یا به شماره نمابر 34223231 ارسال کنند.
گزارش و اخبار رویدادهای خبری روز استان همدان همراه با گزارش های تصویری بر روی آدرس خبری و اینترنتی / http://www.irna.ir/hamedn منتشر خواهد شد.
7523/2087
تنظیم: مرضیه بختیاری** انتشاردهنده: زهرا پیرنیاانتهای پیام /*


رویدادهایی که شنبه هفتم بهمن ماه در همدان خبری می شود

پاسخ دهید