به گزارش ایرنا، اداره کل آموزش و پرورش استان البرز روز شنبه در جوابیه ای در خصوص گزارش نابسامانی سرویس مدارس البرزآورده است: به استناد دستور العمل اجرایی حمل و نقل دانش آموزان صادره از وزارت کشور، تامین خودروهای مورد نیاز سرویس مدارس و معرفی پیمانکاران واجد شرایط با سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج به عنوان نماینده شهرداری در کارگروه ماده 18 استان است.
کارگروه ماده 18 استان که دبیرخانه آن در اداره کل آموزش و پرورش استان مستقر است ، جلسات لازم را در طول سال تحصیلی برگزار نموده و آموزش و پرورش به عنوان یکی از 3 عضو کارگروه وظایف قانونی خود را در موعد مقرر به انجام رسانیده است.
در بخش دیگری از این جوابیه آورده شده: علت تاخیر درمعرفی پیمانکاران واجد شرایط به مدارس، عدم تمدید فعالیت پیمانکار سال گذشته در 13 شهریور ماه امسال به استناد نامه سازمان بازرسی استان و محدودیت زمانی برای اجرای فراخوان توسط سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بوده است.
اداره کل آموزش و پرورش استان البرز در ادامه جوابیه خود با بیان اینکه به محض معرفی پیمانکاران واجد شرایط توسط سازمان حمل و نقل شهرداری فرآیند اجرایی سرویس مدارس به صورت رسمی آغاز می شود آورده: همچنین به منظور جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیند اجرایی سرویس مدارس، طی بخشنامه ای به مدیران مدارس ابلاغ شده تا زمان معرفی پیمانکار با همان رانندگان سال گذشته، نسبت به برقراری سرویس حمل و نقل دانش آموزان اقدام نمایند.
در زمان حاضر رانندگان که در سالهای قبل سرویس مدارس را انجام می دادند با هماهنگی مدیران مدارس مشغول سرویس دهی به دانش آموزان هستند.
7414/ 6155خبرنگار:وحیده عسکری**انتشار دهنده: محمد عزیزپورانتهای پیام /*


سرویس رسمی مدارس آغاز به کار می کند

پاسخ دهید