مطلب ارسالی یکشنبه این استاد دانشگاه به ایرنا حاکی است:‌معرفی حافظ و پیام های انسانی او به جامعه جهانی، از نظر ضرورت هویت طلبی و نقش آفرینی در جهان برای ما ایرانیان ارزشمند است و حافظ می تواند یکی از سرمایه های ارزشمند جهانی باشد که متعلق به مردم ماست.
مدیر مرکز حافظ شناسی ادامه داد:‌ حافظ شیرازی از نامدارترین شاعران ایران و از آسمانی‌ترین سخن‌سرایان جهان است. دیوان او از دیدگاه معناشناسی ،صورتی بازآفریده شده ازسروده‌های پیشینیان اوست.اوبا هوشمندی و ژرف‌ نگری در آثار پیشِ از خود، اساسی‌ترین، عمیق‌ترین و عمومی‌ترین آن‌ها را برگزیده و با ترفندهای هنری ویژه‌ خود به گونه‌ای بی‌همانند آن‌ها را بازآفریده و جاودانی کرده است.
این استاد دانشگاه گفت:‌حافظ را می توان فشرده فردوسی، خیام، نظامی، مولوی و سعدی دانست. با آنکه مردم ایران با حافظ ارتباطی گسترده دارند، هنوز آنگونه که بایسته و شایسته است، شعر حافظ در ذهن و ضمیر آنان جایگیر نشده و در زندگی امروز آنان جاری نیست. به همین منظور به نظر می رسد باید در طرحی جامع و علمی به این موضوع پرداخت.
حسن لی درباره نخستین کرسی پژوهشی حافظ بیان کرد:‌این کرسی را صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به اینجانب به عنوان مدیر مرکز حافظ‌شناسی اعطا کرد.
وی ادامه داد:‌صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(بنیاد علم ایران) در سال 1382 فعالیت خود را آغاز کرد. هدف از تشکیل این نهاد حمایت از پژوهشگران و فناوران بوده است.
حسن لی گفت:‌فعالیت‌های اصلی صندوق عبارت است از: حمایت طرح‌های پژوهشی، دوره‌های پسا‌دکتری، ثبت اختراعات، کرسی پژوهشی، پژوهانه(گرنت) و پشتیبانی از ایجاد و توسعه مراکز نوآوری.
این استاد دانشگاه اظهار داشت:‌کرسی پژوهشی، اعتبار پژوهشی است که به پژوهشگران عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با مرتبه استادی و دارای سوابق پژوهشی معتبر در سطوح ملی و بین المللی با هدف حل مسائل اساسی کشور یا نظریه پردازی در حوزه های بنیادی اعطاء می شود که تا کنون بیشتر این کرسی‌ها به رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی اعطا می‌شده است اما توجه مدیران این نهاد به ادبیات و ضرورت بهره‌مندی بیشتر مردم از متون ارزشمند ادبی باعث شده که حمایت از پژوهش های ادبی نیز در کانون توجه قرار گیرد و پیرو همین توجهات بوده که در زمستان سال گذشته(1395)پیشنهاد «کرسی پژوهشی حافظ» به بنده داده شد.
حسن لی با بیان اینکه پس از گفت‌ وگوهای مقدماتی و طرحی که با عنوان «حافظ و ارتقای فرهنگی جامعه» تدوین شد گفت:‌این کرسی به تصویب نهایی رسید که بجز اقدامات متنوع عملی که درجهت اهداف کرسی درحال اجراست، شهریور امسال تقاضای 2 نفر از دانش‌آموختگان دوره‌ دکتری پذیرفته شد و این 2نفرهم‌اکنون وارد این دوره شده اند و کار خود را زیر نظر این بنده آغاز کرده‌اند.
وی ادامه داد:‌در قالب همین کرسی پژوهشی حافظ می‌توانیم هر سال 2 نفر را در دوره‌ پسا دکتری پذیرش کنیم که حقوق آنها را صندوق حمایت از پژوهشگران پرداخت می‌کند. همچنین سالانه امکان حمایت از 2 رساله دکتری نیز در این کرسی وجود دارد.
دریافت خبر:‌سید احمد نجفی ** انتشار دهنده:‌غلامرضا مالک زاده
2027/ 1876انتهای پیام /*


مدیر مرکز حافظ شناسی: معرفی حافظ به جهان به اعتبار جهانی مردم ایران کمک می کند

پاسخ دهید