به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی وزارت علوم، در روز آغازین این نمایشگاه چهار روزه که با هدف معرفی و ارائه دستاوردهای دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ایران در حوزه مدیریت سبزبرگزارمی شود، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سیدضیاءهاشمی سرپرست وزارت علوم در خصوص زمینه ها و راهکارهای اجرای الگوی مدیریت سبزدر حوزه آموزش عالی به بیان دیدگاه ها و نظرهای خود می پردازند.
در روز نخست نمایشگاه همچنین محمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه و حسین عسکریان ابیانه، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم دیدگاه های خود را در حوزه اجرای الگوی مدیریت سبز بیان می کنند.
در این نمایشگاه 38 دانشگاه و مرکز پژوهشی آخرین دستاوردهای خود را در حوزه مدیریت سبز به نمایش می گذارند.
نخستین نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز، بهمن ماه سال گذشته نیز در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شده بود.
فراهنگ ** 9187 ** دریافت: حمیدرضا بازگشا * انتشار: امید غیاثوندانتهای پیام /*


نمایشگاه دستاوردهای مراکز آموزش عالی در حوزه مدیریت سبز برگزار می شود

پاسخ دهید