به گزارش روز شنبه ایرنا، این کنفرانس با همت بنیاد بین المللی ایرانشناسی مسکو و حمایت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه در راستای حفظ و معرفی میراث مکتوب مشترک ایران و روسیه با حضور کارشناسان نسخه شناس زبان های فارسی، عربی و ترکی به مدت یک روز در انستیتو نسخ خطی شرقی سنت پترزبورگ برگزار شد.
رضا ملکی رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه، ضمن اشاره به میراث فرهنگی و میراث مکتوب اسلامی و اینکه نسخ خطی به عنوان اندیشه های جاوید، می توانند در حل مشکلات جامعه ما سهیم باشند، اظهار داشت: این میراث کهن بدون تردید می تواند برای حل مشکلات دیگر جوامع مدد برساند و باید بتوانیم با هم افزایی با محوریت نسخ خطی، کمک کنیم.
بر اساس اطلاعات رایزنی فرهنگی ایران در روسیه، ملکی در ادامه سخنان خود افزود: با مراکز نسخ خطی مسکو و سنت پترزبورگ، جمهوری های تاتارستان و داغستان و دیگر مناطق روسیه، ارتباطات علمی پیوسته داریم و امیدواریم بتوانیم این سطح ارتباطات را گسترش دهیم و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مسکو، آمادگی کمک در عرصه مطالعات اسلامی و ایرانی را به مراکز و پژوهشگران این حوزه دارد.
خانم ایرینا پاپوا رئیس انستتیو نسخ خطی به عنوان میزبان این کنفرانس، ضمن خیر مقدم گویی به میهمانان، به روابط فرهنگی ایران و روسیه و همکاری های مختلف از جمله ایجاد بخش میراث مکتوب با همکاری رایزنی فرهنگی اشاره و بر اهمیت نسخ خطی و معرفی آن به پژوهشگران این حوزه تاکید کرد.
استانیسلاو پروزروف، از اعضای هیئت علمی و مدیر بخش علمی انستیتو نسخ خطی، ایلیا زایتسف سرپرست انستیتو اطلاعات علمی علوم اجتماعی فرهنگستان علوم روسیه، دکتر علی اکبروف معاون انستیتو شرق شناسی فرهنگستان علوم مسکو، عظیمی از اعضای هئیت علمی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حسین متقی پژوهشگر متون کهن در ایران، از سخنرانان این کنفرانس بودند که به اهمیت نسخ خطی و نحوه فهرست برداری و فعالیت های مشترک در این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
اروپام**391**1486**انتشار دهنده: محسن شریفی**انتهای پیام /*


کنفرانس میراث مکتوب فارسی، عربی و ترکی در انستیتو نسخ خطی شرقی سن پترزبورگ روسیه

پاسخ دهید