به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه اول نماز جمعه تهران اظهار داشت: دل مرده را یاد خداوند زنده می کند و سبب می شود که مومن در برابر گناه ضد ضربه شود و انسان با تقوا زمانی که در حوزه های مشکوک به گناه قرار می گیرد فراموش نمی کند که خداوند در حال نظاره اوست.
وی با اشاره به اینکه یاد خداوند دارای دو بخش زبانی و قلبی است، گفت: امام صادق (ع) سلام فرمودند که «یاد زبانی بهترین هدیه خداوند است» و خیر دنیا و آخرت مومن با یاد زبانی حاصل می شود.
خاتمی ادامه داد: بخش دیگر، یاد قلبی مومن است که نباید فراموش کرد که زمین و زمان، نماینده خداوند برای نظاره بر اعمال و رفتار ما هستند و اگر به دنبال مسیر صحیح در زندگی هستیم در همه حال به یاد خداوند باشیم.
ادامه دارد…

علمی*9031*1055
خبرنگار: عادل پازیار**انتشار: زینب کارگرانتهای پیام /*


یاد خداوند، اولیا و نعمتها از واجبات سبک زندگی قرآنی است

پاسخ دهید